Welkom

Nieuws 1In 2007 is een aantal liftfabrikanten door de Europese Commissie veroordeeld vanwege het overtreden van het kartelverbod. Als woningcorporaties zijn wij de grootste homogene groep van lifteigenaren - 40% van het totale aantal liften. Door de prijsopdrijvende effecten van deze kartelvorming hebben corporaties grote schade geleden.

Een groot aantal woningcorporaties heeft zich binnen Stichting De Glazen Lift georganiseerd om een actie tegen deze liftbedrijven te starten. De deelnemende corporaties vertegenwoordigen rond de 5.000 liften.

De Glazen Lift wil een vuist maken en schade uit het verleden - die nog doorwerkt in de toekomst - op deze bedrijven verhalen. Het prijsopdrijvende effect was - en blijft - voelbaar in nieuwbouw en is nog te merken in de hoge doorlopende onderhoudskosten. Ons toekomstgerichte doel moet een open en transparante markt bevorderen.